Stál na okraji nejvyššího ze skalisek Českého ráje. Čiré světlo rodícího se slunce oslepovalo jeho oči. Pohled do propasti mu zastíraly borovice vyrůstající z průrev nižších skal. Vzpínaly a nakrucovaly svá jehličí ke světlu ve snaze vymanit se z věčného stínu šedivých obrů.

Jako jeho srdce zjizvené ostřím nadějí v lepší život. Spatřil svět jako druhorozený syn, ke zmaření touhy rodičů očekávajících dceru. Vychováván ve stínu bystřejšího bratra si zvolna razil cestu k přízni rodičů skrz drobné úspěchy. Svým tempem, ale razil.

Stál na prašném povrchu, učinil krok a drobné kameny přepadly přes hranu. Shlédl jejich pád končící v neúprosně hluboké náruči propasti, která přes svoji mrazivou krutost začínala malebným listovím podzimu.

Teplé barvy klamaly na pohled stejně jako přátelé, s nimiž se během dospívání setkal. Byl dobrým a velmi důvěřivým člověkem. Vždy se choval přátelsky a do skupinového dění se zapojoval s nepředstíraným zájmem a radostí. Odměnou mu byly jen přetvářka, ponižování a pohrdání.

V období, kdy jeho bratr zdárně dokončoval třetí semestr inženýrského studia, protloukal se učilištěm za šikany spolužáků a netajeného nezájmu vyučujících. Denně proplouval předměty oboru, který zvolili rodiče jako cestu nejmenšího zla. Maximální pozornost a podporu soustředili na bratra, jemuž bylo předurčeno jít v otcových šlépějích dříve, než přišel na svět.

Ohnivý kotouč se pomalu šplhal na azurové nebe a on přemýšlel, jestli mu při skoku proběhne před očima celý život, jak to bývá ve filmech. Jestli spatří tvář náhle skonalého otce, po kterém zbyly jen dluhy, připomínající se účty, nezaměstnaná žena v domácnosti a zhýčkaný sirotek na studiích. Jestlipak spatří tváře všech spolupracovníků firmy, kterou převzal. Tváře, které mu zrcadlily obraz prosťáčka a ty stejné tváře, když si začal razit vlastní cestu obchodního úspěchu. A naposled – však nejdéle – zdalipak spatří ji. Zda pohlédne do pomněnkových očí a pohladí pokročile kulatící se těhotenské bříško.

Políbil snubní prsten a nonšalantním úsměvem spálil veškeré negativní vzpomínky na minulost. Naposledy zkontroloval přilbu a postroj paraglidingu, rozběhl se, zavřel oči a skočil.